Czytania z dnia


Posłuchaj czytań Ewangelii z dnia dzisiejszego: